Sajópálfalai Zarándokház programjai

Az aktuális programokról erre a linkre kattintva tudhat meg bővebb információkat.

 
Az Egyházmegye
 
Az Egyházmegye papsága
 
Esperesi Kerületek
 
Álláslehetőség


 Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény 

gyermekfelügyelő munkakör

pszichológus

növendékügyi előadó

humánpolitikai adminisztrátor


 

 

 

 
Köznevelési Intézményeink
 
Szociális és gyermekvédelmi intézményeink

Szent Anna Szeretetotthon

Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény

Szent Miklós Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi (bölcsödéje)

 
PÁLYÁZATOK

Miskolci Egyházmegye épületeinek energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése


Hárman egységben- Egyházi kulturális örökség fenntartása közös kulturális és turisztikai fejlesztés jegyében

Ajánlattételi dokumentáció

Vállalkozói szerződés

Projekt összefoglaló


„Kősziklára Építünk” Görögkatolikus oktatási intézmény fejlesztése Edelényben


Mozgás, közösség- és oktatás fejlesztési háttér megteremtése a Miskolci Görög Katolikus Általános Iskolában


Ajánlattételi dokumentáció (kerítés)


Vállalkozói szerződés (kerítés)


 

Adatszollgáltatás

 

 
A Miskolci Apostoli Exarchátus Közbeszerzés
 
Fenntartói értékelés

2013/2014 tanév

2014/2015 tanév

Köznevelési intézményeink helyzetértékelése 2014-15

 
Miskolci Apostoli Exarchátus Közbeszerzés

Közbeszerzési terv 2015.1.

Közbeszerzési terv 2015.2.

Közbeszerzési terv 2015.3.

 
Gondolatok

Pünkösdi üzenet

  2016.05.14. 19:25

 Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspökének pünkösdi üzenete az alábbiakban olvasható.

Nagyszombat

  2016.03.26. 05:43

Magasztalunk téged, Jézus Királyunk, és tiszteljük a te sírodat és szenvedéseidet, mert ezekkel mentettél meg minket az enyészettől.

(Magasztaló vers)

Nagypéntek

  2016.03.25. 04:42

Leborulunk a te kínszenvedésed előtt, Krisztus. Mutasd meg nekünk a te dicső föltámadásodat is!

(IX. királyi imaóra)

Nagycsütörtök

  2016.03.24. 05:40

Alázkodjunk meg egymás előtt, s mossuk meg egymás lábát, mert Krisztus is azt parancsolta tanítványainak, de nem hallgatott rá Júdás, a szolga és csaló.

(ikosz)

Nagyszerda

  2016.03.23. 05:39

A drága kenetet a bűnös asszony a könnyeivel keverte, és miután lábadat megcsókolta, szeplőtelen lábaidra öntötte. Neki azonnal megtisztulást adtál, ki érettünk szenvedtél. Ajándékozz nekünk is bocsánatot, és üdvözíts minket!

 (dicséreti sztihira)

Nagykedd

  2016.03.22. 05:38

Világítson lámpásod, mint hajdan a szüzeké, s legyen bőven megtöltve könyörületesség olajával, hogy nyitott ajtót találj, lelkem, Krisztus menyegzős terme felé!

 (kis esti zsolozsma kánonjának tropárja)

Nagyhétfő

  2016.03.21. 05:33

Fölékesített menyegzős termedet látom, Üdvözítőm, de nincs menyegzős öltönyöm, hogy oda bejuthassak. Tedd ragyogóvá lelkem öltözékét, fényárasztó, és üdvözíts engem!

(fényének)

Virágvasárnap

  2016.03.20. 05:14

Tapsoljunk, hívek, összhangzóan, vigyünk erény-ágakat mi is, mint a gyermekek, Krisztusnak, lengessük neki az Istennek tetsző cselekedetek kendőjét, s fogadjuk be magunkba őt titokzatosan!

(kisvecsernyei sztihira)

Lázár szombat

  2016.03.19. 05:12

Lázár, Márta és Mária közbenjárására méltass minket is arra, emberszerető Urunk, hogy szemlélhessük keresztedet és szenvedéseidet, és a te feltámadásod tündöklő és királyi napját.

(utrenyei kánon tropárja)

Böjti gondolatok

  2016.03.18. 04:34

1. A böjt által Isten előtt megigazulsz.

Nagy Szent Bazil

145-150. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.03.17. 04:26

2. Aki a böjt fegyverébe van öltözve, minden időben felhevül a buzgóságtól. Mert a buzgólkodó Illés is amikor felbuzdult Isten törvényeiért, teljesen a böjtben élt.

Szíriai Izsák

141-144. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.03.16. 05:24

3. Ha Éva böjtölt volna és nem evett volna a fáról, most nem lenne szükségünk böjtre.

Nagy Szent Bazil

137-140. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.03.14. 05:23

4. Jobb megtörődni lelkileg és nem adni át testünket a fényűzésnek.

Nagy Szent Bazil

135-136. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.03.14. 04:20

5. Az imádságot éppen a böjt idején végezzük figyelemmel, mert akkor a léleknek könnyű, semmi nem nyomja, és nem adja át magát az élvezetek veszedelmes terhének.

Aranyszájú Szent János

127-134. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.03.13. 04:19

6. Ezerszer boldogabbnak neveznem az evőt, mint az igaztalanságot cselekvő böjtölőt.

Aranyszájú Szent János

119-126. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.03.12. 05:15

7. Nem látjátok-e, hogy a fényűző asztaloktól és mértéktelen étkezésektől megszámlálhatatlan betegségek származnak?

Aranyszájú Szent János

118. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.03.11. 04:14

8. Minél nagyobb mértékben terheljük meg a testet, annál könnyebb lesz a teher, melyet a lélek hordoz!

Szent Bernát

114-117. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.03.10. 05:12

9. Sanyargasd testedet, és le fogod győzni az ördögöt!

Szent Ágoston

111-113. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.03.09. 05:08

10. A test nem rossz, ha bűnre nem használjuk.

Teológus Új Szent Simeon

108-110. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.03.08. 05:06

11. Bármilyen erényt építesz a böjt alapjára, az megingathatatlan és rendíthetetlen lesz, mint a szilárd kőre épített épület.

Teológus Új Szent Simeon

106-107. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.03.07. 05:02

12. Azért nyújtották nekünk az atyák is a böjt küzdőterét, s adták nekünk a bűnbánat idejét, hogy megtisztítva és megmosva magunkat így közeledjünk a Szentséghez.

Aranyszájú Szent János

104-105. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.03.06. 05:01

13.Itt egyáltalán nem gátol bennünket a testi gyöngeség, béküljön ki ellenségeivel, űzzön ki szívéből minden gonosz emléket. Ha ezt teljesíteni fogja, igazi böjtöt tart, olyat, amilyet éppen az Úr is kíván tőlünk.

Aranyszájú Szent János

102-103. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.03.05. 04:57

14. Aki ételt eszik, és nem tud böjtölni, az adja át magát a bőséges irgalmasságnak, végezzen jámbor imákat, mutasson megfeszített buzgalmat Isten igéjének hallgatásában.

Aranyszájú Szent János

98-101. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.03.04. 04:54

15. Azt gondolom, hogy, a legjobb rendtartás jele: követni a megállapított szabályokat.

Nagy Szent Bazil

94-97. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.03.03. 04:53

16. Figyelmet kell fordítani arra, hogy a megtartóztatás mértéktelenségével el ne gyöngítsük a testi erőt, és ne tegyük a testet restté és tétlenné a fontosabb elfoglaltságokra.

Nagy Szent Bazil

90-93. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.03.02. 04:48

17. Nincs olyan nagy gonoszság, melyet az önmegtagadás által kiengesztelni és alamizsna által eltörölni ne lehetne.

Szent Ambrus

88-89. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.03.01. 05:46

18. Az ételtől való megtartóztatást Ő azért parancsolja, hogy megfékezzük a test vágyait és engedelmessé tegyük azt a parancsok megtartására.

Aranyszájú szent János

83-87. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.02.29. 04:59

19. Az ördögnek ugyan hatalmában van a bűnre vivő indulatot benned felgyújtani, ám egyedül rajtad áll, hogy beleegyezel-e, vagy ellenállsz.

Szent Bernát

78-82. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.02.28. 05:46

20. Az a testi böjt, amikor a gyomor tartózkodik az ételtől, italtól. A lelki böjt az, amikor a lélek megtartóztatja magát a rossz gondolatoktól, cselekedetektől, szavaktól.

Zadoni Tichon

77. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.02.27. 05:45

21. Nem csekély dolog magunkat a csekélységekben is megtagadni.

Kempis Tamás

73-76. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.02.26. 05:43

22. Az erényes cselekedetek inkább meggyőzőek, mint a csodák.

Aranyszájú Szent János

70-72. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.02.25. 05:42

23. Ha olvasáshoz kezdesz, ne annyira az isteni dolgok ismeretét, mint inkább azok ízét keresd.

Szent Bernát

68-69. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.02.24. 05:40

24. A lelki olvasmány megszenteli a lelket és bőven árasztja rá a Szentlélek kegyelmét.

Aranyszájú Szent János

65-67. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.02.23. 05:38

25. Többet ér a példa, mint a szó, és a tett jobb tanítómester a nyelvnél.

Nagy Szent Leó

60-64. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.02.22. 05:34

26. Isten igéje tiszta, és tisztává teszi azokat, kik benne gyönyörködnek.

Szalézi Szent Ferenc

55-59. zsoltár

 

Böjti gondolatok

  2016.02.21. 08:14

27. A test nem rossz, ha bűnre nem használjuk.

Szent Ágoston

49-54. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.02.20. 05:21

28. Ne legyünk mértéktelenek, ez mindig nagyban elősegíti testünk egészségét és erejét.

Aranyszájú Szent János

45-48.zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.02.19. 05:20

29.  Megsérültünk a bűn által, meggyógyulunk a bűnbánat által, de a bűnbánat, böjt nélkül nem igazi.

Nagy Szent Bazil

41-44. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.02.18. 05:19

30. Ha Éva böjtölt volna és nem evett volna a fáról, most nem lenne szükségünk böjtre.

Nagy Szent Bazil

37-40. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.02.17. 05:18

31. A böjt régi adomány, a böjt az atyák kincse. Egyidős az emberiséggel. Ádám ezt az első parancsot vette: A jó és rossz tudás fájáról ne egyél Gen. 2, l7. Ez pedig, hogy „ne egyél” a böjt és a megtartóztatás parancsa.

Nagy Szent Bazil

35-36.zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.02.16. 05:17

32. A böjtölők asztaláról kölcsönözd magadnak az élet orvosságát és serkented fel az elhalásból lelkedet.

Szíriai Izsák

32-34. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.02.15. 06:11

33. A böjt az alázatosság anyja, minden bölcsesség forrása, a böjt minden jónak anyja, a tisztaságnak és minden erénynek tanítója.

Aranyszájú Szent János

29-31. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.02.14. 05:32

34. Amint az egészséges szemek számára természetes a látási vágy, úgy a józanul teljesített böjt számára természetes az imádságvágy.

Szíriai Izsák

24-28. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.02.13. 04:55

35. Aki gyomrának szolgál, és eközben le akarja győzni a rossz lelket, az hasonló a tüzet olajjal oltó emberhez.

Lépcsős Szent János

21-23. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.02.12. 05:22

36. A böjtölőnek tartózkodni kell az ételtől, de mindenekelőtt a bűntől.

Aranyszájú Szent János

18-20. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.02.11. 04:43

37. Amint a madár nem tud repülni szárnyai segítsége nélkül, úgy a böjt sem folyhat az imádság és irgalmasság két szárnya nélkül.

Aranyszájú Szent János

16-17. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.02.10. 07:41

38. A böjttel mindig egyesíteni kell az imádságot.

Szíriai Izsák

10-15. zsoltár

 

 

Böjti gondolatok

  2016.02.09. 05:37

39. A böjt célja a tiszta áldozás.

Aranyszájú Szent János

7-9. zsoltár

Böjti gondolatok

  2016.02.08. 17:03

40. A böjt minden lelki tevékenység kezdete és alapja.

Teológus Új Szent Simeon

1-6.zsoltár

A bolond szerzetes

Jeviczki Ferenc  2015.12.13. 18:16

A bolond szerzetes

 

            Valamelyik távoli monostorban élt egy bizonyos „bolond” szerzetes. Valójában nem volt bolond, de mások annak tartották úgy tetteiben, mint szavaiban. Egy este a monostor elöljárója (apát) magához hívta és megkérdezte, mivel telt a napja, mivel töltötte az idejét. A szerzetes így válaszolt:

  • Sok munkám volt, szentéletű atyám, úgy, mint a többi napon is, és ha a mindenható Isten nem segít, kicsiny erőmmel képtelen lennék megbirkózni ezekkel a munkákkal.
  • De mit csináltál, mivel foglaltad el magad? – kérdezte zavartan az apát a szerzetest.
  • Mindenek előtt – folytatta a szerzetes – két sólymot kellett őriznem, aztán két őzet kellett lefognom, és fegyelmeznem kellett két vadászebet. Emellett le kellett győznöm egy kígyót és meg kellett szelídítenem egy medvét. S ha még ez nem lett volna elég, gondoskodnom kellett egy beteg emberről.
  • Mit hordasz itt összevissza? – kérdezte ingerülten az apát – Ebben a monostorban nincsenek ilyen munkák. Most már tudom, miért mondanak egyesek bolondnak.
  • Nagyszerű, szentéletű atya, hagy tartsanak csak bolondnak. – válaszolta alázatosan a szerzetes. Ám ezek mindennapi munkák ebben a monostorban, és a te áldásoddal végzem azokat.
  • Boldog ember, tisztára megőrjítesz – fakadt ki dühösen az apát, aki nem értette, miről beszél a szerzetes. Miféle munkák ezek, s ki mondta neked, hogy így csináld?
  • Isten mondta nekem, szentéletű atya, és engedelmeskedem a parancsának. A munkák, amelyekről kérdezel a következők: a két sólyom, atyám, a két szemem, s állandóan vigyáznom kell rájuk, nehogy olyat nézzenek, ami sérti őket. A két őz a két lábam, s tartanom kellett őket, nehogy valamilyen gonosz dologba vigyenek. A két vadászeb a két kezem, amellyel csak a jót szabad tennem. A kígyó, amelyet legyőzök, és mindig le kell győznöm, a nyelvem, hogy ne beszéljen szükségtelenül és ne mérgezzen meg másokat. Végül a megszelídítendő medve a szívem, amelyben nem szabad, hogy megjelenjék a gőg és az elbizakodottság. A beteg ember pedig, akiről gondoskodnom kell, a testem, s törődnöm kell vele, nehogy az érzékiség súlyos betegségébe essék. Szentéletű atya, érted mit tettem?
  • Gyermekem, te bölcs vagy, s nem bolond, mint mondják, a legbölcsebb közöttünk. Isten áldása legyen mindig veled, segítsen ebben a jó munkában! (Nicolae Voinescu).

Isten jelenlétében élni

Jeviczki Ferenc  2015.12.02. 20:14

Szíriai Szent Izsák: a folyamatos böjtölésről és ugyanazon helyen történő elmélkedésről

Fordította: Dragos Tamás atya  2015.08.12. 07:53

Ebből következik, hogy a megkülönböztetés ismeretében megtanulta ezeknek a dolgoknak a szigorú megélését

Az Úr színeváltozása (Jean Corbon atya beszéde)

Dikérion  2015.08.09. 05:57

A keresztény hívők még ma is gyakran félreértik a színeváltozást, és pusztán az Úr csodái egyikének tartják, afféle apologetikai igazolásnak. Ez az ünnep megfoghatatlannak és meghatározhatatlannak tűnik, s ennek oka talán az, hogy nem illeszkedik bele az Úr ünnepeinek időrendi sorrendjébe.

Gázai Szent Dorothea : A szent böjtök (Fordította- Dragos Tamás)

  2015.03.29. 19:43

Akathisztosz szombat

Szabó Roland atya  2015.03.19. 15:42

„Nagyböjt 5. szombatján legszentebb Nagyasszonyunk, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriának Akathisztosz Himnuszát ünnepeljük” – olvassuk a böjti Triód olvasmányában. 

A csúcsot együtt, a létrán felmászva lehet elérni.

PJ  2015.03.16. 06:49

Létrás Szent János mondanivalója az isteni felemelkedéssel kapcsolatban ma is nagyon aktuális. Arra tanít hogyan legyünk alázatosak és karitatívak, melyek szükséges attribútumok a keresztények számára.

A Nagyböjt kezdete

Demkó Balázs atya  2015.02.16. 17:00

A mai nappal elérkeztünk böjti időszakunk kezdetéhez. Egyházunk már hetekkel korábban meghívott bennünket a böjt szent időszakára, még Zakeus vasárnapjával. A nagyböjtöt megelőző előkészület bizánci rítusú egyházunkban öt egymás utáni vasárnapot foglal magába, amelyeket a Szent Liturgián olvasott evangéliumi szakaszokról neveztek el, és mindegyik a bűnbánat alapvető szempontjait tárja elénk.

Gyógyszerkészítő Szent Ansztázia nagyvértanúnő emléke – December 22., A készület harmincnyolcadik napja

Demkó Balázs atya  2014.12.23. 06:06

Nikodémiai Szent Julianna vértanúnő emléke – December 21., A készület harminchetedik napja

Demkó Balázs atya  2014.12.21. 06:39

A mi Urunk és Istenünk, az Üdvözítő Jézus Krisztus testben való születésének előünnepe és Isten-hordozó Szent Ignác fölszentelt

Demkó Balázs atya  2014.12.21. 06:37

Szent Bonifác vértanú emléke – December 19., A készület harmincötödik napja

Demkó Balázs atya  2014.12.21. 06:36

Szent Sebestyén vértanúnak és társainak emléke – December 18., A készület harmincnegyedik napja

Demkó Balázs atya  2014.12.18. 05:34

Szent Dániel próféta és a három szent ifjú: Ananiás, Azariás és Misael emléke – December 17., A készület harmincharmadik n

Demkó Balázs atya  2014.12.17. 06:31

Aggeus póféta – December 16., a készület harminckettedik napja

Demkó Balázs atya  2014.12.16. 06:22

Szent Eleutér fölszentelt vértanú emlékezete – December 15., A készület harmincegyedik napja

Demkó Balázs atya  2014.12.16. 06:20

Szent Thürszosz, Levkiosz, Filémon, Apolló és Adorján vértanúk emléke – December 14., A készület harmincadik napja

Demkó Balázs atya  2014.12.15. 06:24

Szent Eusztratiosz, Auxentiosz, Jenő, Mardáriosz és Oresztész vértanúk, valamint Szent Lucia vértanúnő emléke – December 1

Demkó Balázs atya  2014.12.15. 06:23

Szentéletű Csodatevő Szpiridon atyánk, a ciprusi Trimithosz püspökének emléke – December 12., A készület huszonnyolcadik n

Demkó Balázs atya  2014.12.12. 06:22

Szentéletű Oszlopos Dániel atyánk emléke – December 11. A készület huszonhetedik napja

Demkó Balázs atya  2014.12.11. 06:22

Szépszavú Szent Ménász, Hermogenész és Evgrafosz vértanúk emléke – December 10. A készület huszonhatodik napja

Demkó Balázs atya  2014.12.11. 06:21

Az Istenszülő édesanyjának, Szent Annának a foganása – December 9., A készület huszonötödik napja

Demkó Balázs atya  2014.12.09. 07:33

Szent Anna csodálatos foganásának előünnepe. Szent Patápiosz atyánk emléke – December 8., A készület huszonnegyedik napja

Demkó Balázs atya  2014.12.08. 06:10

Milánó püspökének emléke – December 7., A készület huszonharmadik napja

Demkó Balázs atya  2014.12.07. 06:23

Szentek között élő, Csodatevő Szent Miklós atyánk, a likiai Müra érsekének emléke – December 6., A készület huszonkettedik

Demkó Balázs atya  2014.12.06. 07:18

Szent Száva szent életű és isteni ihletettségű atyánk emléke – December 5., A készület huszonegyedik napja

Demkó Balázs atya  2014.12.05. 05:55

Szent Borbála nagyvértanúnő és Damaszkuszi Szent János atyánk emléke – December 4., A készület huszadik napja

Demkó Balázs atya  2014.12.05. 05:52

Szent Habakukk próféta emléke – December 2., a készület tizennyolcadik napja

Demkó Balázs atya  2014.12.02. 05:49

December 1. A készület tizenhetedik napja: Szent Náhum próféta emléke

Demkó Balázs atya  2014.12.01. 06:14

November 30. A készület tizenhatodik napja: Az elsőként meghívott, dicsőséges és nagy hírű Szent András apostol emléke

Demkó Balázs atya  2014.12.01. 06:11

November 29. A készület tizenötödik napja: Szent Paramonosz és Filumenosz vértanúk emléke

Demkó Balázs atya  2014.11.29. 06:58

November 28. A készület tizennegyedik napja: Szentéletű Új István atya és Szent Irénarkhosz vértanú emléke

Demkó Balázs atya  2014.11.27. 22:08

November 27. A készület tizenharmadik napja: Perzsiai Szent Jakab nagyvértanú emléke

Demkó Balázs atya  2014.11.27. 06:25

November 26. A készületi idő tizenkettedik napja: Szentéletű oszlopos Alipiosz atya és mindenki megtérésre hívó Győző atyánk eml

Demkó Balázs atya  2014.11.26. 19:21

November 25. A készületi idő tizenegyedik napja: A templombavezetés ünnepzárása, Szent Katalin nagyvértanúnő és Szent Merkur vér

Demkó Balázs atya  2014.11.26. 19:20

November 24. A készületi idő tizedik napja: Szentek között élő Kelemen római pápa és Alexandriai Szent Péter fölszentelt vértanú

Demkó Balázs atya  2014.11.26. 19:18

November 23. A készületi idő kilencedik napja: Szent Amfilók főpap, Szent Gergely főpap

Demkó Balázs atya  2014.11.26. 19:16

November 22. A készületi idő nyolcadik napja: Szent Filemon apostol és társai: Affia, Arkip, Onezim, Márk és Appolló, Szent Cecí

Demkó Balázs atya  2014.11.26. 19:14

November 21. A készületi idő hetedik napja: A Legszentebb Istenszülő Szűz Mária bevonulása a templomba

Demkó Balázs atya  2014.11.26. 19:13

November 20. A készületi idő hatodik napja: A Legszentebb Istenszülő templomba vezetésének előünnepe

Demkó Balázs atya  2014.11.26. 19:08

November 19. A készületi idő ötödik napja: Szent Abdiás próféta és Szent Barlaám Vértanú emléke

Demkó Balázs atya  2014.11.26. 19:06

November 18. A készületi idő negyedik napja: Szent Platón és Rómánosz vértanúk emléke

Demkó Balázs atya  2014.11.26. 19:04

November 17. A készületi idő harmadik napja: Szentek között élő Csodatevő Gergely atyánknak, Neocezárea püspökének emléke

Demkó Balázs atya  2014.11.26. 19:01

November 16. A készületi idő második napja: Szent Máté apostol és evangelista emléke

Demkó Balázs atya  2014.11.26. 19:00

November 15. A készületi idő első napja

Demkó Balázs atya  2014.11.26. 18:58

Ma kezdődik a karácsonyi böjti időszak. Ez a nap szigorú böjt, ahogy ebben a böjti időszakban minden szerda és péntek. Ezeken a napokon nem fogyasztunk állati eredetű ennivalót (mint pl. tojást vagy tejterméket), csak növényi eledelt.

 

Az igazi böjtről

Demkó Balázs atya  2014.11.26. 18:54

Minden böjti időszak kezdetén előttünk áll az a fontos kérdés, hogy milyen igazi böjt, mi tetszik az Úrnak.

Nagyszombat

Dikérion  2014.04.19. 13:22

Nagypéntek

Dikérion  2014.04.18. 07:30

Nagycsütörtök

Dikérion  2014.04.17. 08:22

Nagyszerda

Dikérion  2014.04.16. 08:56

Nagykedd

Dikérion  2014.04.15. 08:19

Nagyhétfő

Dikérion  2014.04.14. 07:03

Virágvasárnap

Dikérion  2014.04.13. 06:44

Lázár szombaton

Dikérion  2014.04.12. 08:06

Nagyböjt negyedik napján

Dikérion  2014.04.11. 11:30

Nagyböjt harminckilencedik napja

Dikérion  2014.04.10. 08:07

Nagyböjt harmincnyolcadik napja

Dikérion  2014.04.09. 08:17

Nagyböjt harminchetedik napja

Dikérion  2014.04.08. 07:39

Nagyböjt harminchatodik napján

Dikérion  2014.04.07. 07:50

Nagyböjt harmincötödik napján

Dikérion  2014.04.06. 07:20

Nagyböjt harmincnegyedik napján

Dikérion  2014.04.05. 06:41

Nagyböjt harmincharmadik napján

Dikérion  2014.04.04. 09:13

Nagyböjt harminckettedik napja

Dikérion  2014.04.03. 09:19

Nagyböjt harmincegyedik napján

Dikérion  2014.04.02. 08:24

Nagyböjt harmincadik napja

Dikérion  2014.04.01. 09:06

Nagyböjt huszonkilencedik napja

Dikérion  2014.03.31. 07:33

Nagyböjt huszonnyolcadik napja

Dikérion  2014.03.30. 08:03

Nagyböjt huszonhetedik napján

Dikérion  2014.03.29. 07:01

Nagyböjt huszonötödik napján

Dikérion  2014.03.27. 06:30

Nagyböjt huszonnegyedik napján

Dikérion  2014.03.26. 08:29

Nagyböjt huszonnharmadik napja

Dikérion  2014.03.25. 05:54

Nagyböjt huszonkettedik napján

Dikérion  2014.03.24. 06:15

Nagyböjt huszonegyedik napján

Dikérion  2014.03.23. 06:54

Nagyböjt huszadik napján

Dikérion  2014.03.22. 05:22

Nagyböjt tizenkilencedik napján

Dikérion  2014.03.21. 10:55

Nagyböjt tizennyolcadik napján

Dikérion  2014.03.20. 07:38

Nagyböjt tizenhetedik napján

Dikérion  2014.03.19. 07:56

Nagyböjt tizenhatodik napján

Dikérion  2014.03.18. 07:39

Nagyböjt tizenötödik napján

Dikérion  2014.03.17. 07:39

Nagyböjt tizennegyedik napján

Dikérion  2014.03.16. 06:12

Nagyböjt tizenharmadik napján

  2014.03.15. 07:45

Nagyböjt tizenkettedik napján

Dikérion  2014.03.14. 08:21

Nagyböjt tizenegyedik napján

Dikérion  2014.03.13. 07:22

Nagyböjt tizedik napja

Dikérion  2014.03.12. 07:35

Nagyböjt kilencedik napján

Dikérion  2014.03.12. 07:30

Nagyböjt nyolcadik napján

Dikérion  2014.03.10. 07:50

Nagyböjt hetedik napján

Dikérion  2014.03.09. 07:05

Nagyböjt hatodik napján

Dikérion  2014.03.08. 06:00

Nagyböjt ötödik napján

Dikérion  2014.03.07. 06:03

Nagyböjt negyedik napján

Dikérion  2014.03.06. 06:00

Nagyböjt harmadik napján

Dikérion  2014.03.05. 06:04

Nagyböjt második napján

Dikérion  2014.03.04. 06:00

Nagyböjt első napján

Dikérion  2014.03.03. 06:00

Egy magát Mathétésznak, azaz Tanítványnak nevező ember levelét 200 körül írta egy számunkra ismeretlen, a kereszténység iránt érdeklődő Diognétosz nevű címzettnek.

Nagypéntek mellékszereplői Mt 27,43-46; Lk 23,39-46

Polgári László sajópálfalai parókus  2013.03.05. 06:00

Ha Máté és Márk evangéliumát olvassuk, akkor arról olvasunk, hogy Jézus mellett két gonosztevő függött, és mindkettő elkárhozott. Legalábbis ezt sejtjük, hiszen arról olvasunk, hogy mindkét gonosztevő még a haláltusájában is megátalkodottan gyalázza Jézust, káromolja Istent, azok közé állnak, akik a kereszten függő Jézust folyamatosan gyalázták.

Nagyböjt 1. vasárnap

Dikérion  2013.02.16. 21:48

Jöhet-e valami jó Názáretből? Jöjj és lásd!

Pümnkösd u 36. vasárnap „Amikor böjtöltök, ne legyetek bús képűek, mint a képmutatók.” (Mt 6,14-21)

Polgári László sajópálfalai parókus  2013.02.09. 21:24

Nagyböjt: Honnan jöttünk? Hová Megyünk? Miért vagyunk? – az élet alapkérdéseinek tisztázása.

Pünkösd u. 35. vasárnap - Húshagyó vasárnap: az utolsó ítélet (Mt 25,31-46)

Polgári László sajópálfalai parókus  2013.02.03. 15:01

Az első halottak szombatja vezeti be ezt a vasárnapot. A keleti egyház nem a lombhullató ősszel, hanem a húsvétot előkészítő nagyböjtben emlékezik meg az elhunytakról és a pünkösd előtti szombaton. A feltámadás és a Szentlélek fényében nézzük elhunyt szeretteinket, gondoljuk át saját elmúlásunkat. Mit látunk e kettős megvilágításban?

Február 2.

Molnár Attila teológus  2013.02.03. 14:59

 Az V. század táján élt egy Etheria nevű szerzetesnő, aki elzarándokolt a Szentföldre, s e zarándoklat alatt útinaplót vezetett. Lelki élményeit ma is olvashatjuk. Ebben a naplóban azt is írja, hogy a mai ünnepet Jeruzsálemben a húsvéthoz hasonló ünnepélyességgel ülték meg, gyertyákkal és fáklyákkal.

Három főpap ünnepe Január 30.

Polgári László sajópálfalai parókus  2013.01.30. 07:04

   A három püspök, háromféle egyéniség volt. Nagy szent Bazil – bár kimagasló teológiai, tudományos munkássága is, mégis mint aszkéta, mint lelki ember volt legnagyobb hatással korára, követőire.  Sok böjtölés, imádságban átvirrasztott éjszakák formálták, erősítették hitét, segítették, hogy mindig világosan lássa az igazat és a jót.

A tékozló fiú vasárnapja Lk 15,11-32

Polgári László sajópálfalai parókus  2013.01.26. 07:29

Ez az evangéliumok legpáratlanabb mélységű, legtöbbet idézett példabeszéde. A cím a fiúra utal: elmenetelére, könnyelműségére, elbizakodottságára, lesüllyedésére, bűnbánatára, hazatérésére.

 

Vámos és Farizeus vasárnapja. (Lk 18,9-14.)

Polgári László sajópálfalai parókus  2013.01.19. 20:02

Makáriosz atyáról olvastam, hogy amikor pálmavesszőkkel megrakottan fáradtan kunyhója felé ment, szembe jött vele a Sátán.

Pünkösd u.32. vasárnap Zakeus története Lk 19,1-10.

Polgári László sajópálfalai parókus  2013.01.12. 12:06

A nagyböjt minden évben a lelki rendrakás, az Istennel való összhang megteremtésének ideje. Nőttünk a mindennapok ismeretében, történtek velünk események. Nőni kell az Isten ismeretében is. 

Vízkereszt = Úrjelenés ünnepe

Polgári László sajópálfalai parókus  2013.01.05. 19:48

Mindig megcsodálom a magyar nyelv találékonyságát, amikor nevet ad ünnepeinknek. Számomra különösen kifejező a „Gyümölcsoltó Boldogasszony” meghatározás az Angyali üdvözlet teljes tartalmára. Ugyanígy sokatmondó a „Vízkereszt” elnevezés is.

Év végi hálaadás

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.12.31. 12:17

Év végi hálaadásra siető család kisfia mondja: De kár, hogy elmúlt az év. Rövidebb lett az életem egy évvel. Testvére: Én örülök, hogy elmúlt. Nem bánnám, ha már fél évvel öregebb lennék, és túl lennék az érettségin. Apa: az elmúló év olyan, mint egy idős ember. Két zsákot visz a hátán. Egyikben ez elmúlt év öröme, másikban a bánata. Azt gondoljátok most végig, melyikből volt több. A szomszéd kisfiúnak biztosan a bajból jutott több az elmúlt évben, mert szinte végig feküdte betegen az egész esztendőt.

Pünkösd után 31. vasárnap. A jerikói vak (Lk 18,35-43.)

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.12.29. 07:50

 A jerikói vak gyógyulásának története Szent Lukács evangéliumában Zebedeus fiainak kérése után következik. Ők – akik már hosszú ideje Jézus nyomába szegődtek -, földi léptékű hatalomban gondolkodnak, és miniszterséget kérnek Jézustól, az ő országában.

Szent István vértanú December 27.

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.12.27. 08:08

Az ünnep harmadik napja a gyakorlatról szól. Láttunk valamit Isten szeretetéből. Megéltük az együttlét örömét.

Krisztus születik! Dicsőítsétek!

+ Atanáz  2012.12.25. 21:29

Karácsony

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.12.25. 21:27

 „Te Betlehem, Júda földje, nem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között…(Mt 2,1-12)

Karácsony előtti vasárnap

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.12.22. 13:04

Hosszú névsor a mai evangélium. Nem véletlenül kezdi ezzel Máté evangéliumát. Jézus élete, tanítása, csodái, halála, feltámadása – megosztották a világot.

Ősatyák vasárnapja (Lk 14,16-24.)

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.12.15. 13:07

Karácsonyra éppen úgy negyven napos böjttel készít fel egyházunk, mint Húsvétra. És az ünnep közeledtével két előkészítő vasárnapon külön is segít, hogy értsük az ünnep súlyát és éljünk annak légkörében.

December 9. Szent Anna csodálatos foganása

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.12.08. 20:04

 Az ünnep ikonján azt látjuk, amikor Joachim hazatér hosszú távolléte után. A Jakab ősevangélium őrizte meg számunkra a szenthagyományt, mely szerint Joachimot nagyon emésztette, hogy ne született gyermekük, és negyven napra elment a pusztába, a pásztoraihoz, ahol böjtölt és imádkozott

December 6. Szent Miklós püspök

Ismeretlen szerző  2012.12.04. 21:16

 Nem ismertek engem, elmondom hát, ki vagyok. 

Pünkösd után 27. vasárnap

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.12.01. 20:04

  A nyomorék asszony meggyógyítása. (Lk 13,10-17.)   

Pünkösd u..26. vasárnap Az esztelen gazdag (Lk 12,16-21.)

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.11.24. 19:52

Jézust egy örökségi vitában kérik fel közbenjárónak. Az örökösödést Mózes könyve, a Másodtörvénykönyv szabályozta. Ezért a tekintélyes törvénytudókat szívesen kérték fel egy-egy vitás kérdés eldöntésére. 

November 21. Az Istenszülő templomba vezetése

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.11.20. 10:15

„Tegyetek fogadást, és teljesítsétek azt a mi Urunknak, Istenünknek!”

 

Pünkösd u. 25. vasárnap

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.11.17. 17:17

Melyik a főparancs?  Ki az én felebarátom?  

Pünkösd után 24. v. Jairus leányának és a várfolyásos asszonynak a meggyógyítása

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.11.10. 19:45

A beteg asszony története beékelődik Jairus leányának feltámasztási eseménysorába. Mindent egy lapra feltéve Jézus után furakodik, - pedig tudja, hogy nem miatta indult el - és minden erejét, minden hitét összeszedve megérinti ruháját. 

November 8. Mihály és Gábor főangyalok és az összes mennyei erők ünnepe

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.11.07. 22:55

 Miha-él = Ki olyan nagy, mint az Isten?! Mihály főangyal neve olyan, mint egy csatakiáltás.

Pünkösd u. 23. vasárnap Az ördögtől megszállott. (Lk 8,26-39.)

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.11.03. 19:15

Jézus csak a zsidók között tanít. Jó pedagógus. Tudja, hogy ha mindenhová el akarna érni, sehol sem lenne hatékony a munkája. Ezért koncentrálja azt.

A dúsgazdag és a szegény Lázár (Lk 16,19-31.)

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.10.28. 07:18

Ősz van, a betakarítás ideje. A gazdálkodó ember ilyenkor elraktározza a termést és hálát ad érte Istennek. Ez utóbbiról néha elfeledkezünk. Arról, t.i., hogy minden ajándék: idő, pénz, jó szó, segítség…

 

Pünkösd után 21. vasárnap „Kiment a magvető vetni …

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.10.17. 22:17


Több szempontból is figyelemre méltó a magvetőről szóló példabeszéd. Egyrészt azért, mert Jézus ezt az apostoloknak külön is,részletesen megmagyarázza. Másrészt, mert nagyon fontos igazságot akar tudatosítani vele Jézus az evangélium terjedésének mértékéről.

 

Pünkösd után 20. vasárnap. A naimi ifjú (Lk 7,11-16.)

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.10.13. 21:18

Egyetlen fiát temeti egy özvegy édesanya. Ha öt fia lenne, akkor is aki meghalt, az egyetlen lenne, mert belőle nincs még egy.

Az Istenszülő oltalma

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.10.01. 07:25

 

Ez az ünnep nem bibliai eredetű, hanem történelmi. Két esemény nyomán alkottak ünnepet Mária oltalmazó szeretetének.

Pünkösd után 18. vasárnap. A csodálatos halfogás (Lk 5,1-11.)

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.09.29. 06:59

A Bibliát sokféleképpen lehet olvasni. Lehet alkalomszerűen felnyitni, vagy pillanatnyi hangulatunk szerinti részeket keresni benne. Ez rövidtávon lehet hasznos, hosszú távon azonban Istenkísértés minden alkalommal az éppen szemünk elé kerülő első mondathoz igazítani aznapi döntéseinket.

Pünkösd u 17. vasárnap Mt. 15,21-28. A kánaáni asszony hite

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.09.18. 10:52

A kenyérszaporítás után bőven volt maradék. Nagyon sok ember gyűlt össze, voltak köztük pogányok is. Gondjával, gyermeke betegségével egy pogány asszony is odamegy Jézushoz.

Szent Kereszt felmagasztalása

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.09.14. 07:22

 

Maga az ünnep történelmi dátumhoz igazodik. Szent Ilona császárnő Konstantin császár jóváhagyásával kerestette és megtalálta a Szent Keresztet, amelyet ünnepélyesen méltó tiszteletadás mellett helyezett el ezen a napon

Pünkösd u.15. vasárnap

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.09.08. 22:37

 

 „Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből…  szeresd felebarátodat, mint saját magadat.” (Mt 22,35-46.)

Kisboldogasszony: Az Istenszülő születése

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.09.08. 07:33

1969.09.02.-én Amstrong a Holdra lépett. Hatalmas esemény volt. Áthidalta a Föld és a Hold közötti hatalmas távolságot. Az Istenszülőt ennél nagyobb feladatra választotta ki az Isten: összekötni a földi élet és az örök élet közötti szakadékot.

Pünkösd u.14. vasárnap Példabeszéd a királyi menyegzőről (Mt 22,1-14.)

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.09.01. 22:17

Keresztelő Szent János fejevétele

Polgári Bence  2012.08.28. 21:25

 Keresztelő Szent János fejevételére emlékezünk a mai ünnepen. Ki volt Keresztelő Szent János? Ezt a kérdést teszi fel Germánosz pátriárka is a litiai sztichirákban.

Pünkösd u.13. vasárnap Mt 21,33-42: A gyilkos szölőmunkások:

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.08.26. 06:47

   „A gazda szölöt ültetett, bekerítette sövénnyel, sajtót ásott benne, majd bérbe adta … A bérlök így biztatták egymást: Itt az örökös, gyertek öljük meg, és miénk lesz az öröksége.”

Szent István király

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.08.19. 09:36

     Ha megfigyeljük a kenyérszaporítás történetét, Jézus példát ad a vele való közös tevékenységre. Vedd észre a környezeted szükségét, vidd el a gondodat Jézushoz, és hallgass rá. Tedd, amit mond: telepítsd le népedet, oszd csoportokra, tőle vedd a mindennapi kenyeret, és úgy oszd szét, mint Isten ajándékát. Úgy, mint az apostolok tették az öt kenyeret és a két halat.

 

Pünkösd u. 12. vasárnap A gazdag ifjú története (Mt 19, 16-26.)

Polgári Bence  2012.08.17. 08:16

Sok kell ahhoz, hogy olyan kérdést tegyünk fel valakinek, amely fontos számunkra és személyesen foglalkoztat bennünket. Általában csak akkor szánjuk rá magunkat, ha meggyőződtünk arról, hogy beszélgetőtársunk méltó a bizalmunkra.

Nagyboldogasszony (Az Istenszülő elhunyta és mennybevitele)

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.08.15. 09:10

 
A szent hagyomány őrizte meg számunkra a mai ünnep történetét. Három nappal halála előtt az Istenszülőnek jelezte az Úr, hogy meg fog halni. Ő Arimateai Józsefet és János apostolt hívta magához. Előző este felöltözött, és ekkor szelek szárnyán az apostolok is megjöttek. Isten érkezése fényben történt, így vitte magával Mária lelkét.

Pünkösd u. 11. vasárnap

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.08.11. 19:03

 Mt 18,23-35. A szívtelen szolga

Úrszínváltozás ünnepe

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.08.06. 06:18

A hegyek a Bibliában, Isten tervében fontos szerepet játszanak.

Pünkösd u. 10. vasárnap

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.08.03. 10:24

  „Mi miért nem tudtuk kiűzni a gonosz lelket? - kérdezték a tanítványok. Mert gyenge a hitetek – válaszolta Jézus. … Ez a fajta nem űzhető ki másként, csak imádsággal és böjttel.” (Mt. 17, 20-21.)

Legszentebb Istenszülő elszenderedésének böjtje

Galambvári Péter parókus  2012.08.03. 10:22

  

Pünkösd u. 9. vasárnap

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.07.26. 13:01

 

A vízen járás (Mt 24, 22-34.)

 

Az Exarchátus zarándoklata Máriapócsra

+ Atanáz  2012.07.23. 07:45

Pünkösd utáni 8. vasárnapon, a Miskolci Apostoli Exarchátus máriapócsi zarándoklatán Atanáz püspök atya ezekket a gondolatokat mondta a zarándokoknak és rádió-hallgatóknak.

Július 20. - Dicső Teszbi Szent Illés próféta ünnepe

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.07.23. 07:42

Az ikonosztázion nem véletlenül áll templomunkban. A rajta lévő képek évszázadok, évezredek hitét sűrítik, sugározzák. 

Pünkösd u. 7. vasárnap

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.07.23. 07:41

 

 „Mindazt, amit valaha megírtak, okulásunkra írták, hogy az Írásból türelmet és vigasztalást merítsünk reményünk megőrzésére.” (Róm 15,4)

Pünkösd u. 6. vasárnap

Polgári László sajópálfalai parókus  2012.07.23. 07:39

A béna meggyógyítása – Mt 9,1-8 Jézus nem egyszerre mutatta meg hatalmát a betegségek, természetfeletti erők, és a gonoszlelkek felett. Amikor alkalmas volt az idő, érettek hallgatói az új tanítás befogadására, akkor lépett tovább. Egy ilyen eseményt hallottunk most az evangéliumból.

Pünkösdi szó

+ Atanáz  2012.07.23. 07:34

Püspök atyánk ünnepi gondolatai:

Pünkösdre készülődve

Demkó Balázs egri szervezőlelkész  2012.07.23. 07:32


  Pünkösdre készülődve érdemes elgondolkodni mindazon, amit az Atyától kaptunk, amikor elküldte Fiát, a mi Urunkat Jézus Krisztust.

A vakon született vasárnapja Jn 9, 1-38

Demkó Balázs egri szervezőlelkész  2012.07.23. 07:29

Elolvasva az evangéliumi szakaszt, felmerülhet ennünk a kérdés, hogy miért nem a tényekalapján ítélik meg a farizeusok Krisztus Urunkat? Miért uralja őket akkora előítélet, hogy anyilvánvaló igazságot nem ismerik el?

Inaszakadt Vasárnapja Jn 5, 1-15

  2012.07.23. 07:25

 

Kereszténységünk Krisztus követést jelent, amit egyházi hagyományunk szerint ünnepeinkkel,böjtjeinkkel, szentek ünneplésével élünk meg.

 

Kenethozó asszonyok vasárnapja

Demkó Balázs egri szervezőlelkész  2012.07.23. 07:22

 

Egy szép emberi szolgálatból hogyan lesz isteni küldetés...

„Ez a nap, melyet az Úr szerzett, örvendezzünk …"

+ Atanáz  2012.07.23. 07:21

 „Húsvét, az Úr húsvétja, ismét húsvétot mondok, a Szentháromság tiszteletére” - így kezdte szentbeszédét a görögöknél Teológusnak nevezett Nazianzoszi Szent Gergely, azokkal a szavakkal, melyek a bizánci egyház húsvéti éneksorának kezdetévé váltak („Szentséges Pászka, az Úr Pászkája”).

„Halál, hol a te győzelmed?”

Kaulics László főhelynök  2012.07.23. 07:18

Ünnep van. Húsvét. Tavasz. Háromnapos ünnep. Mindez azonban csak közhelyek halmaza.

Nagypéntek

+ Atanáz  2012.07.23. 07:14

 Elmélkedjünk a mai nap titkáról!

Virágvasárnap – Áldozást követő hálaadás és végső dicsőítés

Galambvári Péter abaújszántói parókus  2012.07.23. 07:11

Húsvét előtt egy héttel, virágvasárnap, Jézus Krisztus Jeruzsálembe való ünnepélyes bevonulására emlékezünk.

Nagyböjt ötödik vasárnapja, Istenszülő Örömhírvétele – Áldozás

Galambvári Péter abaújszántói parókus  2012.07.23. 07:09

  Liturgiamagyarázatunk során elérkeztünk a megszentelt adományok kiosztásához, az áldozáshoz.

Nagyböjt negyedik vasárnapja – Valóban méltó, Mi Atyánk

Galambvári Péter abaújszántói parókus  2012.07.23. 07:07

Nagyböjt harmadik, kereszthódoló vasárnapja – Az adományok megszentelése

Galambvári Péter abaújszántói parókus  2012.07.23. 07:05

Az isteni Liturgiának több elnevezése is megtalálható a keleti egyházakban: áldozat, megszentelés, misztérium, felajánlás, hálaadás, kenyértörés.

Nagyböjt második vasárnapja – Nagybemenet, hitvallás

Galambvári Péter abaújszántói parókus  2012.07.23. 07:03

A Szent Liturgiának három fő része van, az előkészület, a tanítói rész, és az áldozati ajándékok megszentelése. Az igehirdetéssel és az utána lévő könyörgéssel véget ér a tanítói rész, és kezdetét veszi a harmadik rész, maga az áldozatbemutatás.

Nagyböjt első, ortodoxia vasárnapja - Kisbemenet, háromszorszent, evangélium

Galambvári Péter abaújszántói parókus  2012.06.29. 11:30

A harmadik antifóna éneklése alatt a papság a Krisztust jelképező evangéliumot körbe viszi az oltár körül, majd középen az oltárral szemben megállva magasba emeli Azt és felmutatja, miközben mondja: Bölcsesség igazhívők!

Vajhagyó vasárnap- Kezdő dicsőítés, békesség ekténia, antifónák

Galambvári Péter abaújszántói parókus  2012.06.29. 11:26

Liturgiamagyarázatunk során elértünk ahhoz a részhez, amit – ha valaki pontosan érkezik meg a templomba – először hall a pap szájából.

Húshagyó vasárnap - Az előkészület

Galambvári Péter abaújszántói parókus  2012.06.29. 10:56

Egy hete megismerkedtünk a templom három részével, az előcsarnokkal, a hajóval, a szentéllyel és ezek szimbolikájával, térjünk át a Szent Liturgia magyarázatára.

A tékozló fiú útja

Galambvári Péter abaújszántói parókus  2012.06.29. 10:52

  Az Abaújszántói Görög Katolikus Egyházközségben a Húsvét előtti tíz vasárnapon egy prédikációsorozatot tartunk, a Szent Liturgia magyarázatáról. Ennek keretében a triód kezdő vámos és farizeus vasárnapján az előcsarnokról gondolkodtunk, hiszen a bizánci szertartások részletei csak a liturgikus tér kialakításának fényében érthetőek meg.

Jézus templomban való bemutatása biblikus-történeti szemmel

Ivancsó Bazil dámóci helyettes lelkész  2012.06.29. 10:46

 Kispap-korom óta kifejezetten érdekeltek a szinoptikus (Máté, Márk, Lukács) evangéliumok és a János-evangélium bizonyos részei közötti kifejezett ellentmondások, és a lehetséges megoldások kulcsa: hogyan lehet feloldani ezeket az ellentéteket, hogy már ne legyenek többé azok?

 

 

 

A Szentírás oktat bennünket

  2012.06.29. 10:40

„Gyermekkorod óta ismered a Szentírást. Az képes arra, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit által az üdvösségre oktasson téged.” (2Tim 3,15)  

Elmélkedés a Püspöki Székház Deézis-freskója előtt

  2012.04.23. 17:16

Mit jelent nekünk ez az ikon, és mit üzen a miskolciaknak és a két megyének?

„A nép, amely sötétségben ült, nagy fényt látott, s akik a halál országában és árnyékában ültek: fény virradt rájuk."

Jármi Zoltán filkeházi parókus  2012.02.09. 09:14

Elmélkedés a Vízkereszt utáni vasárnap evangéliumi szakaszáról.

Vízkereszt ünnepén

Szabó Roland bekecsi parókus  2012.02.09. 09:11

Vízkereszt ünnepe nem egy, a nagy ünnepek között, hanem – Húsvét után – az egyik legfőbb ünnepünk Karácsonnyal együtt.

Újév napjára

Thodory Ferenc parókus  2012.02.09. 09:08


A polgári újév napja az Anyaszentegyház ünnepi rendjében Urunk körülmetélésének, ezáltal a nevének az ünnepe. Görögkatolikus Egyházunkban, ortodox testvéreinkkel együtt ünnepeljük Nagy Szent Bazil püspök atyát is.

 
Akropolisz Szabadtéri Színház

 

További információk a Facebook-on

 
Kegytárgybolt aktuális ajánlata

 

 

 

Nyitvatartás:

Hétfőtől - péntekig

900-1700

Elérhetőség:

46-792-718

 

kegytargybolt@mi.gorogkatolikus.hu

A kegytárgybolt ajánlata elérhető

erre a linkrekattinva.

 
Missziós iroda

További információkért kattintson a képre!

 

Nyitvatartás

Szeptember 19-23-ig

Hétfő: 1100-1700

Kedd: 1100-1700

Szerda: 1100-1700

Csütörtök: 1100-1700

Péntek: 800-1400

 


Pszichológusi segítség a Missziós Irodában


Elérhetőség

46-792-713

missziosiroda@gmail.com

 

 
Egyházközségek saját oldalai
 
Ajánlott oldalak
 
Katolikus Média
 
kereső

Exarchatus www
 
 

Kapcsolat

Elérhetőségeink

sajto@mi.gorogkatolikus.hu

 

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK